گروه تربيت بدني راهنمايي مجتمع آموزشي تزكيه در سال جاري سه رشته واليبال، بسكتبال و تكواندو و شنا را در برنامه آموزشي خود دارد. با اتمام كار ساخت سالن چند منظوره مجتمع وضعيت ورزش در مدرسه با پيشرفت بسيار خوبي روبرو شده است. در حال حاضر مجتمع داراي يك سالن چند منظوره به علاوه سالن تكواندو، سالن بدنسازي ،استخر ، سونا و جكوزي است.